Nucleus

originální audiovizuální formát

creative director: Robert Král && Zdeněk Filipec

předpokládaná premiéra: jaro 2014

 

 

Demo

 

V temnotě vás zaujme osvícený artefakt ve tvaru přibližně čtyřmetrové krychle. Přistoupíte blíže. Každá ze stěn je ozářena jedním z projektorů. Zvědavost vám nedá a spolu s dalšími diváky vstoupíte dovnitř. Vše potemní a audiovizuální show začíná. Po jednotlivých stěnách se začínají komíhat různobarevné ohnivé koule. Podivný skřípot se ozývá střídavě z různých koutů. Stěny mění až stroboskopicky své barvy. Rudá, žlutá, zelená. Hudba duní, přelétává sem a tam. Nemáte kontakt s vnějším světem. Jste uprostřed virtuální reality. To, co vidíte a slyšíte je vaší novou realitou. Vše zrychluje. Zdá se vám, že prolétáváte hvězdou. Za imaginárními okny se objevují siluety tajemně pozoruhodných bytostí… Metamorfují. Vše se žárem roztéká. Z ohně povstává - Ecce homo!

Koncept

 

Záměrem je vytvořit alternativní audiovizuální formát - synchronizovanou projekci ze čtyř různých stran. Jedna přibližně pětiminutová projekce by měla pojmout přibližně tři desítky diváků, přičemž těchto projekcí lze zopakovat ze večer několik. Nejde o formát, který by měl komerčně konkurovat zavedeným formátům a médiím, spíše jde o alternativní umělecký projekt schopný pobavit, vzbudit pozornost a upozornit na silné hráče na vzdělávacím i technologickém poli.

Formát Nucleus je osobitou reminiscencí počátků kinematografie, dob kinetoskopů a nickelodeonů, ovšem při použití současných digitálních technologií. Na rozdíl od současného boomu 3D kin a 3D filmu, které dojem prostorovosti utváří pouhou iluzí, je v případě tohoto formátu skutečně divák obrazem fyzicky obklopen. Obdobně je tomu při porovnání s videomappingem - projekcí na architekturu.

Výše uvedený obsah projekce je orientační a modifikovatelný, v roce 2014 vznikne audiovizuální “náplň” pod rukama studentů na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Mgr. BcA. Roberta Krále, Ph.D - pedagoga a režiséra uměleckého sdružení Napříč.CZ. Nucleus bude prezentován v rámci oslav 20. výročí nejprestižnější české fakulty v oboru informatika, také při každoročním filmovém festivalu (přes 800 diváků), dále se uvažuje o prezentaci ve veřejném prostoru města Brna apod. Projekt bude usilovat o mediální partnerství zejména studentských médií - UN, studenpointu, aj.

Projekt by mohl také zajímat sponzory z oblasti IT, technologií, komunikací a médií, kteří se chtějí a potřebují zviditelnit zejména mezi studenty a mladými lidmi.