Obrázek uživatele Napříč.cz

Josef Prokeš: Česká folková píseň v kontextu 60.–80. let 20. století

přebal knihy Česká folková píseň
ISBN 978-80-210-5431-8 * 168 stran * vazba brožovaná * formát 155 x 230 mm * obor hudební věda * vydáno v roce 2011

Česká folkové píseň je poměrně mladým fenoménem české kultury, přesto od doby svého vzniku prošla zajímavým, mnohdy diskutovaným a dosud ne zcela ukončeným vývojem. Tato kniha si klade za cíl vyložit první čtvrtstoletí vývoje české folkové písně od jejích počátků až po zlomový rok 1989 v dynamičnosti celé její umělecké struktury.

V úvodní části autor zdůvodňuje svůj přístup a vymezuje si téma. Následuje kapitola historická; v ní autor dohledává kořeny folkové písně. Hlavní část knihy pak tvoří portréty sedmi osobnosti českého folku – Karla Kryla, Vladimíra Merty, Vlastimila Třešňáka, Jaroslava Hutky, Jaromíra Nohavici, Karla Plíhala a Slávka Janouška – a to tak, že autor vždy vybere jednu typickou píseň, která mu slouží jako synekdocha celého díla daného folkaře a na ní interpretuje typické poznávací znaky té které poetiky.

V další kapitolce autor souborně pojednává i o jiných písničkářích hodných interpretačního pozoru. Vzávérečné části se zaobírá kontexty české folkové písně 60.–80. let 20. století; zabývá se otázkami textových variant, osobností folkoveho písničkáře a vůbec „ekologií“ koncertu, folkovou písní jako znakem a konečně i postavením tohoto fenoménu v celku národní kultury.

Autorův přístup je vyčerpávající a lze jej považovat za komplexní. Vedle interpretací textů je autor, sám kdysi aktivní folkař, schopen podat také základní analýzu hudební složky. Zná mnohé z historie žánru, stejně jako umí své synchronní a diachronní vývody opřít o hlediska sociologická a místy i psychologická.

Autorovo pojetí zkoumané etapy české folkové písně je nesporně ovlivněno perspektlvou nazírání Jiřího Černého. Podle J. Prokeše je právě Jiří Černý svébytným F. X. Šaldou českého folku a „je na něm sympatické, že sám žádnou folkovou píseň ani nesložil, ani nedrnkal, ani nezpíval – udržel si tak odstup a nadhled. Protože Šaldovy Loutky i dělníci Boží jsou opusem nedůstojným Mistra."

Tuto knihu si můžete objednat v našem e-shopu.


Přidat komentář