Chrám konzumu

 
  9. listopadu 2013 — Café Laundry

10. listopadu 2013 — Klub Desert


Motto:

SOBOTA 9. 11. • CAFÉ LAUNDRY (Lidická 46, Brno) 


NEDĚLE 10. 11. • KLUB DESERT (Rooseveltova 11, Brno) 

 

Svět se mění. Generace našich prarodičů byla zakotvena v morálním diskursu etických hodnot, předávaných z pokolení na pokolení. Generace rodičů musela zaujmout postoj k relativizaci morálky, k dichotomii etiky postavené proti předstírání. A co my? 

Morální principy, etické zásady i víra v Boha prarodičů byly v generaci rodičů nahrazovány kultem materiálního štěstí. My jsme tento proces završili; uctíváme peníze, život podřizujeme svému egu, naším božstvem je generování zisku. A to často na úkor hodnot, které byly ještě nedávno považovány za dobré a hodné uchování pro příští generace: Místo úcty k lidem přistupujeme k ostatním asertivně a snažíme se je vytěžit; lidé již nejsou lidé, nýbrž „lidské zdroje“. Místo pokory k přírodě zvyšujeme znečištění a snižujeme podíl zemědělské půdy. Místo respektu k principu „ve zdravém těle zdravý duch“ přibývá obezity a souvisejících chorob, snižuje se porodnost a antibiotika přestávají účinkovat. Školství se rovněž mění, ze vzdělávání se vytratila touha po rozvoji ducha; ve školách dnes hlavně „maximalizujeme efektivitu vzdělávání“, takže se může zdát, že cílem školství již není učit a naučit, ale měřit a srovnávat uplatnitelnost lidských zdrojů na trhu práce.

Máme boty s tkaničkami, které se nemusejí zavazovat, dveře na fotobuňku, vodovodní bezdotykový kohoutek, ústřední topení, automatickou pračku, myčku na nádobí, mikrovlnnou troubu, dvě auta v garáži s vraty na dálkové ovládání, mobilní telefony s internetem. Hlavně však máme non-stop otevřené obchody, bombastickou a všudypřítomnou reklamu a nabídku stále nových, někdy už nesmyslných produktů. Vyznáváme jiné hodnoty než naši rodiče a prarodiče, vyznáváme božstva inovací, spotřeby a zisku. A stále se pachtíme. Konzumním způsobem života si dokazujeme, že jsme šťastni. Jak dlouho ještě?

Zatím vesele nakupujeme, spotřebováváme, a co nespotřebujeme, to vyhodíme. Rozum a zodpovědnost ustoupily systému, který vytváří pravidla bez rozumu a bez zodpovědnosti, bez ohledu na všeobecný prospěch, vesměs jen se zřetelem na okamžitý užitek pro omezenou skupinu lidí. Toto paradigma dnešní doby je důkladně obehnáno a upevněno rituály posilujícími sociální stratifikaci: systém udržuje vrstvu konzumentů, kterým je sugerováno, že bez plné ledničky, značkového oblečení, nejnovějšího telefonu či exotické dovolené nebude jejich sociální status mezi úspěšnějšími akceptován. Nižší třídě pak rád nabízí pokušení dostupnosti výhodnými půjčkami, jejichž finále se často odehrává s exekutorem v hlavní roli. 

Zatímco střední a nižší třída je udržována v koloběhu spotřeby, na opačném konci pozornosti je spodní třída chudých. Její status je stvrzen rovnou zákony: za všechny např. právní předpis nařizující supermarketům, které by chtěly darovat potraviny, zaplatit 15% daň a uzavřít darovací smlouvu — pokud se však rozhodnou potraviny vyhodit, nestojí je to nic. Organizace spojených národů přitom upozorňuje, že třetina světové produkce potravin (cca 1,3 miliardy tun) se promrhá, a to za situace, kdy denně trpí hladem 850 milionů lidí (zdroj: Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Na tento etický posun proti duchovnímu kontinuu našich předků reaguje konferenční setkání a umělecko-aktivistický environment „Chrám konzumu“. Jedná se o sérii přednášek a performancí komentujících problémy neadekvátní spotřeby či individualismu bez zpětné vazby. Konference chce klást otázky, pochybovat a konfrontovat některé aspekty reality se zdravým rozumem. Snad nám zvaní hosté i zvídavé publikum pomohou najít cestu k odpovědím. Díky, že se ptáte s námi!